Sport Without Borders

Sports Without Borders

Виктория Рачева - Славкова

е основател и председател на управителния съвет на  Фондация „Спорт без граници”.

Пълен текст

Христо Стоичков Стоичков

Hristo Stoichkov Stoichkovе един от най-успелите български футболист в историята, нападател, треньор.

Пълен текст

Велика Камбурова

Velika Kamburovaе основател и председател на Клуб по кърлинг за хора с трайни физически увреждания.

Пълен текст

Членове

Спорт без Граници

Фондация Спорт без граници е неправителствена организация, основана с Учредителен акт през 2011 г.

Фондация Спорт без граници е независима в своите действия от политически пристрастия и не може да бъде обвързана с политически интереси, като например организиране на предизборни кампании или агитация за политически партии.

Фондация Спорт без граници осъществява общественополезни дейности за развитието и утвърждаването на спорта, включително в контекста на образованието, науката, културата и социалната сфера.

Пълен текст