Sport Without Borders

Дарение по ведомост

Имате възможност да подкрепяте дейностите на Фондация Спорт без граници като дарявате ежемесечно определена от вас сума, която се отчислява от вашия работодател от заплатата ви и се изпраща на Фондацията.

Това е един от най-ефективните начини да подкрепите нашите цели и да ни дадете възможност да планираме дългосрочни и устойчиви проекти.

Можете да стартирате дарителство по ведомост независимо дали сте работодател или наемен работник.

Благодарим ви!