Sport Without Borders

Летни олимпийски игри

Една от легендите показва, че те са започнали, когато Херакъл спечелил състезание и след това поискал състезания да се провеждат на всеки четири години.

История на Летни олимпийски игри

Летните олимпийски игри не са исторически документирани до 776 г. пр. Хр, но е общоприето, че те се провеждали още от 13-ти век пр. Хр. Има няколко гръцки легенди, които разказват за началото на летните олимпийски игри. Една от легендите показва, че те са започнали, когато Херакъл спечелил състезание и след това поискал състезания да се провеждат на всеки четири години. Друга легенда споменава крал Ифитос, който попитал Делфийския оракул как да се справи с войната, която опустошавала неговата страна. Оракулът го посъветвал да се провеждат игри в чест на боговете, което би наложило примирие.
Независимо от произхода на олимпийските игри, очевидно е, че те първоначално са били от религиозен характер.

Олимпийските игри в Древна Гърция

Историята на летните олимпийски игри започнала в Олимпия, където са се провели за първи път. Церемонията по награждаването на победителите била подобна на тази която познаваме и днес, но вместо медали са получавали палмови клони, който държали и червени ленти, които били вързани около техните глави и ръце в знак на тяхната победа. След завършване на игрите е имало друга церемония, на която победителите са коронясвани с венец от маслинови клонки. Когато спортистите се  връщали у дома били награждавани с много пари и слава, подобно на нашите настоящи атлети участващи в Олимпийските игри.

Спортовете на Древните Олимпийски игри

Древните Олимпийски игри са започнали първо с едно състезание – надбягване наречено „stad”. Трябвало да пробягат разстоянието от единия край на стадиона до другия - около 200 метра. Най-ранните известни документи, в които се споменават Олимпийските игри датират от 776 г. пр. Хр, и Коройбос на Елис е посочен за победител от състезанието. Събитието е включвало 400 метра бягане и петобой. Петобоят е друг древен спорт, в който са били включени състезания: “stade”, “diaulos” и надбягване наречено “dolichos”, коeто е от 1400 метра до 4800 метра. Имало е и състезание наречено „hoplitodromos”, в което трябва да пробягаш разтоянието от около една миля, облечен в броня с тегло 50-60 килограма. Това изпитание било особено мъчително и показвало каква сила, бързина и издръжливост има състезателя. Включени са бокс и борба, както надбягвания с коне и колесници.

Атлетите на Древните Олимпийските игри

Атлетите се състезавали голи, защото тялото се е смятало за много красиво. Само на мъже от гръцки произход е било позволено да участват в древните игри. Мъже от различни градове, области и колонии са пътували, за да участват. Състезателите е трябвало да отговарят на изискванията. Жените не само са изключени от участие в игрите, но те не са имали право дори да наблюдават състезанията, тъй като игрите са се смятали за свещенни - предназначени за мъжете.
Древните гърци са провеждали игрите на всеки четири години, през август и септември. Римският император Теодосий ги забранява през четвърти век пр. н. е., поради техните езически корени.