Sport Without Borders

История на женския спорт

В миналото много общества не са приемали състезания, в които да участват жени.

История на женския спорт

В миналото много общества не са приемали състезания, в които да участват жени. Историята на английското обществено образование, в областта на спорта през 19 и началото на 20 век, показва едно патриархално отношение, което не насърчавало участието на жени в спортни дейности. Например в Олимпийските игри през 1896 не се допуснали до участие жени.

През 20-ти век настъпил значителен напредък в тази насока, жените започнали да участват в игрите като  фенове, администратори, служители, треньори, журналисти, спортисти, но като цяло мъжете все още превъзхождли жените по брой. Участници в спортове като плуване и аеробика се увеличил, като те били предимно жени. Нарстването на броя участници е отчасти свързано с това, че жените получават повече права. В Съединените щати, все повече студентки взимали участие в състазание, тъй като през 1972 г. се приел  акт 9, който предотвратявал дискриминацията на жените и дал равни възможности за жените да участват във всички видове спорт. Клубовете, които финансирали спорта,  също се ориентирали към  равнопоставеност на половете. Например крикет клуба - Marylebone (МКЦ) и клуб – Leander Rowing Club в Англия  са приемали членове само от мъжки пол, но постепенно и двата клуба отворят вратите си за жените в края на 20-ти век.