Sport Without Borders

История на атлетиката

Състезанията по бягане, ходене, скачане, хвърляне са сред най-старите от всички спортове.

История на леката атлетика

Състезанията по бягане, ходене, скачане, хвърляне са сред най-старите от всички спортове. Техните корени са праисторически. Състезанията по лека атлетика са изобразени в египетските гробници в Древена Саккара.

Игрите „Tailteann” са древен келтски фестивал в Ирландия, създаден около 1800 г. пр. Хр. Фестивалите продължават 30 дни, включват бягане и хвърляне на камък. В първите олимпийски игри през 776 г. пр. Хр, състезанието е било само по бягане или по-известните „Stad”. По-късно това състезание прераства в петобой, в който се включват игри като скачане, хвърляне на копие и др. Състезания по лека атлетика са се провеждали и в други общо гръцки  игри, които са създадени по-късно около 500 г. пр. Хр.
Олимпийските игри „Cotswold”, които се появяват като фестивал на спорта, през 17 век в Англия, също  започват с лека атлетика. Всяка година (1796-1798), Олимпиадата на Републиката (Cotswold) се е провеждала във Франция, и тя е предшественик на съвременните летни олимпийски игри. Главното състезание е било тичане, но и други древни гръцки дисциплини са били включени. През 1796 г. олимпиадата е въвела метричната система в спорта.