Sport Without Borders

Официално подписване на договор за субсидия по проект “Социална инфраструктура за грижа за децата посредством спортно образование/физическо възпитание”

There are no translations available.На 15 април 2013год. понеделник кмета на Община Палилула (Сърбия) в партньорство с Фондация „Спорт без граници“ и Община Своге (България) подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) договор за субсидия по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия, по проект “Социална инфраструктура за грижа за децата посредством спортно образование/физическо възпитание”, Акроним: „Успех“.

Проектът е на обща стойност EUR 459 440.26.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот и да се улесни устойчивото развитие в трансграничните региони, чрез спорт и физически дейности както и да се насърчи сближаването между народите на България и Сърбия, чрез сътрудничество в младежката и социална и образователна области. Доставката на оборудване за 8 училища в Община Палилула от които 2 училища за  хора с увреждания, 6 основни и средни училища и повторно изграждане, доставка и монтаж на оборудване за инфраструктурата в община Своге.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.